Advantmodellen – tio års erfarenhet samlad i ett kvalitetssäkrat arbetssätt

Något vi på Advant är stolta över är att vi alltid gått vår egen väg. Vi anpassar oss ständigt efter hur våra kunder ska få störst nytta och under tio års tid har vi förbättrat vårt sätt att arbeta utifrån de erfarenheter vi fått. För att ta tillvara på det vi lär oss har vi format en egen produktions- och projektmodell som används i vårt dagliga arbete – Advantmodellen.

Alla kan nog hålla med om att det är bra att jobba med kvalitetssäkring, men vad innebär det egentligen? För oss på Advant betyder det att vi ska ta fram kommunikation som ger nytta för din verksamhet och att vi alltid levererar hög kvalitet, i tid till ett rimligt pris. Genom att försöka tänka utanför branschnormerna och lyssna på våra kunder har vi hittat vårt eget sätt att jobba.

Bygger på värderingar

Hela tanken med Advantmodellen är att skapa fördelar för dig som kund samtidigt som vi underlättar vardagen för våra medarbetare. Vi ska bli Sveriges mest uppskattade byrå och det gäller såväl kunderna som medarbetarna.

Genom att jobba smart och strukturerat kan vi lägga mer tid på att skapa riktigt bra kommunikation tillsammans. Advantmodellen är mer än bara checklistor och olika faser i ett projekt. Vi jobbar också löpande med våra värderingar och hur vi kommunicerar både internt och med dig som kund. Viktiga värdeord för oss är: branschrytande, affärsfokus, kvalitet, engagemang och delaktighet.

Projektmodell

För kampanjer och större projekt har vi tagit fram en egen projektmodell med interna checklistor i varje fas så att vi kan lägga energin på att vara kreativa och skapa bra lösningar. Du kan dessutom följa ditt projekt i Advant Flow – vårt digitala arbetsrum som givetvis är gratis för alla våra kunder.

Produktionsmodell

För mindre produktioner har vi istället en anpassad produktionsmodell med fokus på att använda så få resurser som möjligt där den advantare som utför arbetet även håller kontakten med dig som kund. På så sätt kan vi minska overhead och antalet inblandade personer.

Planeringsgrupp

Vår planeringsgrupp ser till att vi alltid har tillräckligt med resurser och planerar noggrant alla pågående och kommande projekt och produktioner. På så sätt kan du känna dig trygg med att vi håller det vi lovar.

Ständigt utveckling och förbättring

Vi reviderar och utvecklar löpande vårt arbetsätt med både ny teknik och utefter vad du som kund tycker är viktigt. Vi genomför alltid uppföljningar efter produktioner och projekt för att fånga upp bra idéer och tips som vi självklart adderar till vår modell.