Användartester – vill du förbättra din webbplats?

Hur bra fungerar din webbplats, ditt intranät eller din digitala lösning? Förstår besökarna vad de kan göra? Hittar de vad de letar efter? Användartester ger dig svaren så att du kan förbättra din lösning.

Varför bör du testa?

Genom att få kunskap om vad som fungerar bra respektive mindre bra får du ett konkret underlag inför ett kommande förbättringsarbete. Ofta kan du med små medel bli av med designproblem som skapar frustration hos användaren och på så sätt få en betydligt mer uppskattad lösning.

Vad ingår och hur går det till?

1. Vi tar fram en testplan tillsammans med dig som beskriver vad vi ska testa och hur det ska gå till.

2. Nästa steg är att träffa dina användare. Vi ger dem uppgifter att utföra och observerar hur väl de klarar av att lösa dem.

3. Slutligen sammanställer vi både testresultatet och förslag till förbättringsåtgärder i en presentation som vi går igenom tillsammans med dig.

Vad förväntas av dig?

Du väljer ut lämpliga testdeltagare som vill vara med och bokar in dem. Testet kan genomföras på plats hos er, hos oss på Advant eller via en webbtjänst.

Nästa steg

Vi hjälper dig gärna att ta fram ny design utifrån rekommenderade förbättringsåtgärder. Självklart kan vi även testa den nya designen för att säkerställa att de problem som tidigare upptäckts har åtgärdats på ett bra sätt. Om så önskas kan vi även hjälpa till att införa förändringarna.

Kontakta mig!

Mikael Engström
076-145 18 10
mikael@advant.se