Användartester – få reda på om besökarna förstår din webb

Att komma på designidéer gör vi på löpande band, men vad är det som säger att våra idéer verkligen är bra? Bästa sättet att prova om en idé funkar är helt enkelt att låta riktiga användare testa den. Därför vill vi alltid göra användartester i våra digitala projekt så att vi kan justera och förbättra designen utifrån användarens reaktioner.

Ett användartest behöver inte vara så komplicerat. Det räcker faktiskt att genomföra fem stycken användartester för att upptäcka ungefär 80 % av de vanligaste problemen, vilket gör det till en billig investering.

Så går ett användartest till i korthet

Vi sätter oss tillsammans med en testperson som får en uppgift att lösa. Vi ber hen att tänka högt och försöka lösa uppgiften samtidigt. Under tiden spelar vi in vad som händer på skärmen och antecknar. På så sätt får vi ett bra underlag till hur vi kan jobba vidare med designen.

Kontakta mig!

Mikael Engström
076-145 18 10
mikael@advant.se