Trycksaksproduktion

Om du producerar stora mängder informationsmaterial så har du kommit helt rätt – vi är nämligen experter på trycksaksproduktion. Tack vare många års erfarenhet har vi bred kunskap och stor förståelse för att producera trycksaker åt både offentlig och privat verksamhet.

Advantmodellen

För att du ska känna förtroende för hur vi jobbar har vi tagit fram en egen arbetsmodell som vi kallar för Advantmodellen. Den garanterar hög kvalitet och prisvärdhet i allt vi producerar. Advantmodellen bygger på att vi aldrig använder mer resurser än vad ett projekt kräver.

Grunden är att en person arbetar i projektet och att vi vid behov skalar uppåt i antal resurser – något som gör att produktionen blir så prisvärd som möjligt. Genom denna arbetsmodell blir dessutom kommunikationen enklare då vi inte blandar in fler personer än nödvändigt.

Advant Flow

Advantmodellen ligger också till grund för vårt egna digitala samarbetsrum, Advant Flow, där du kan följa produktioner, ta ut statistik och spara lärdomar från dina projekt tillsammans med oss.

Anpassat och prisvärt

Modellen bygger på att vi aldrig använder mer resurser än vad projektet kräver! Vi börjar med en person och skalar sedan uppåt så att produktionen blir så prisvärd som möjligt. Dessutom underlättas kommunikationen genom att inte blanda in för många parter. Vi är vana att påbörja våra produktioner med kort varsel och med tighta deadlines.

Tillsammans med dig

Vi som jobbar på Advant är duktiga på att vara kreativa inom ramen för en grafisk profil och vet hur vi ska guida dig från idé till färdig produkt på bästa sätt. För oss är det viktigt att få jobba tillsammans med dig hela vägen i den mån det är möjligt!

När det är bråttom

Vi är vana att påbörja våra produktioner med kort varsel och med tighta deadlines. Om du vill slippa kontakten med tryckeriet så kan vi även hjälpa till med den biten och självklart säkerställer vi att allt vi producerar blir bra i tryck.

Kort sagt vi underlättar er vardag!

Kontakta mig!

Linda Jonsson
076-145 18 11
linda@advant.se