Strategi och Innovation

Att arbeta strategiskt är en förutsättning för att nå effekt. Tillsammans med dig ser vi till att skapa bra förutsättningar oavsett projekt. Du kan även få hjälp med din innovationsprocess genom exempelvis prototyper och användartester.

När du samarbetar med oss får du arbeta tillsammans med ett innovativt företag som är nyfiket på morgondagen och som vill hjälpa dig nå bättre resultat. Allt som oftast innebär vårt arbete någon form av affärsutveckling tillsammans med dig.

Vi försöker även leva som vi lär. Advant har en egen innovationsprocess och varje medarbetare tar fram sin egen utvecklingsplan. Vi anpassar oss hela tiden utifrån din verklighet och den teknikutveckling som sker runt omkring oss. Här beskriver vi lite mer om hur vi kan hjälpa dig med strategi och innovation.

Effektkartläggning & workshops

Vi är vana att arbeta med effektkartläggning som metod och även att hålla andra typer av workshops. Tillsammans tar vi fram syfte, behov och lösning. Vi kan även testa våra hypoteser med hjälp av prototyper och användartester.

Prototyper och tester

När du vet vart du vill och har en idé om hur du ska nå dit, då kan vi hjälpa dig att testa dina idéer med prototyper och användartester. Vi kan också genomföra enkäter, fokusgrupper och andra typer av tester. Även använda digitala verktyg för att spåra trafik på din webb och se hur besökare klickar, scrollar och t.om. få anonyma skärminspelningar på dina användare.

Nya tekniker som AR/VR/360-film

Vi försöker hela tiden haka på nya tekniker och hitta sätt att använda dem. Därför kan du vända dig till oss om du vill testa exempelvis AR, VR eller varför inte 360-film. Vi har också ett brett nätverk med underleverantörer vilket gör att vi kan lösa det mesta.

Kontakta mig!

Linda Jonsson
076-145 18 11
linda@advant.se