Grafisk profil – bygger ditt varumärke och underlättar din vardag

Att på ett tydligt och konsekvent sätt kommunicera din organisations varumärke och budskap är viktigt för att få kostnadseffektivitet och trovärdighet. En av byggstenarna i detta arbete är den grafiska profilen. Att ha tydliga, vägledande och uppdaterade grafiska riktlinjer underlättar och effektiviserar både din kommunikation och ditt dagliga arbete.

En välbeprövad arbetsprocess

Behöver du ta fram eller uppdatera en grafisk profil? Vi arbetar enligt en välbeprövad process tillsammans med dig som kund som innebär att vi guidar dig utifrån inledande workshops och analyser, tar fram grafiska riktlinjer och implementerar själva profilen.

Vi gör självklart mallar för både Officepaketet och Adobes programvaror och kan även hålla utbildningar kring dessa på plats hos er. Läs om hur vi arbetat tillsammans med Hammarö kommun kring deras grafiska profil.

En profil som är enkel och rolig att använda

För oss är det viktigt att den grafiska profil vi tar fram blir lätt och rolig att använda. Därför inleder vi gärna arbetet med att se över ert nuläge och ta reda på vad som fungerar bra respektive mindre bra.

Vi tittar också på vilka hjälpmedel ni kan tänkas behöva för att ert dagliga arbete ska fungera bra och bli roligt. Ni kanske är i behov av en ny bildbank och nya illustrationer? Självklart hjälper vi i så fall även till med detta och ser till att rättighetsfrågor blir tydliga och överenskomna.

Digital grafisk profil

Att ha en grafisk profil som är anpassad för digitala kanaler innebär att du kan säkra upp att ditt varumärke visas upp på rätt sätt. Det innebär också att du snabbare kan ta fram ny digital design med hjälp av tydliga riktlinjer.

Kanske behöver du utveckla din grafiska profil för att passa det nya medielandskapet och alla digitala kanaler?

Vi kan hjälpa dig revidera din befintliga profil så att den omfattar digitala medier eller alternativt ta fram en helt ny digital grafisk profil.

Kontakta mig!

Linda Jonsson
076-145 18 11
linda@advant.se