Internkommunikation

Många fokuserar på den externa kommunikationen och det är lätt att glömma att den interna är minst lika viktig. Vi har lång erfarenhet och kan hjälpa dig vässa din internkommunikation på olika sätt.

Om du vill få en mer effektiv internkommunikation kan vi hjälpa dig se över era behov och målsättningar för att sedan ta fram en strategi och lösningar. Här kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med.

Värdegrundsarbete

Rätt värderingar som är förankrade inom organisationen leder till nöjdare medarbetare som förstår sin roll i verksamheten och i sin tur leder det till nöjdare kunder.

Vi kan hjälpa er med värdegrundsarbete och att hitta en gemensam identitet.

Rekrytering

Idag är det många som kämpar för att hitta rätt kompetens. Om du från början har en tydlig strategi för hur du lockar nya medarbetare kan du börja påverka dem innan behovet uppstår.

Vi kan hjälpa dig ta fram en strategi och sedan skapa innehåll i sociala kanaler, så att potentiella arbetssökare har dig ”top of mind”.

När de sedan vill söka tjänsten kan vi hjälpa dig ta hand om ansökningarna med en plattform som är enkel och flexibel för dig att använda.

E-learning

Att vidareutveckla sin personal ger många positiva effekter. Istället för att några få går en kurs en gång per år kan vi hjälpa er ta fram en plattform där kunskapsöverföring sker löpande i mindre steg. Vi kan automatisera er kunskapsöverföring och låta den bli en del av vardagen för era medarbetare.

Intranät & andra tekniska lösningar

Det finns många intranät men hur många av dessa fungerar bra? Vi har varit med och tagit fram många intranätlösningar och kan hjälpa er få ut mer effekt och nytta av ert intranät.

Vi kan även hjälpa till med andra tekniska lösningar som underlättar er internkommunikation.

Kontakta mig!

Linda Jonsson
076-145 18 11
linda@advant.se