User story

En User Story är en kort, konkret och värdefull liten "historia" om vad en användare vill uppnå när hen besöker er webbplats. Rimligtvis bör den inte vara längre än att den får plats på en post-it lapp.

Vad är syftet med User Stories?

Syftet med User Stories är att vi på ett snabbt och enkelt sätt kan hantera kravställningen från dig som kund utan att du behöver ta fram formella kravspecifikationer som kan vara besvärliga att hålla uppdaterade. User Stories kan skrivas direkt av dig som kund, alternativt tas fram tillsammans med oss på Advant. Dessa blir sedan ett viktigt underlag i projektet, både för att kunna ta fram ett estimat och för testning lite längre fram.

Utformning av en User Story

En User Story ska innehålla följande:

  • Användaren (user) – själva besökaren av webbplatsen.
  • Önskan/mål – vad användaren vill uppnå med sitt besök på webbplatsen och varför.

Exempel på User Stories

För att förtydliga det hela ännu lite mer har vi listat några exempel:

  • Som arbetssökande vill jag hitta kontaktuppgifter till rätt person för att kunna skicka in mitt CV.
  • Som resenär vill jag se kommande avgångar från närmsta busstation för att kunna ta mig hem så fort som möjligt.
  • Som potentiell ny kund vill jag se exempel på case Advant har jobbat med för att ta reda på om det är en byrå som verkar passa mig.