Prototyper för att testa design och som leveransunderlag

På Advant gillar vi att testa om vår design verkligen fungerar innan den lämnas vidare för programmering. Då är det väldigt bra att använda responsiva prototyper.

Bäst effekt med en så realistisk prototyp som möjligt

En responsiv prototyp ser ut som en riktig webb. Den fungerar på alla skärmstorlekar och enheter och det går även att fälla ner boxar och klicka på länkar. Idag finns det många olika verktyg för att snabbt och enkelt ta fram prototyper, och som vi beskriver under användbarhetstester så är det bäst att testa en design i en så realistisk miljö som möjligt.

Anlita oss för att ta fram en strategi och designprototyper innan ni upphandlar en teknikleverantör

Tack vare vår användarcentrerade designprocess kan vi leverera en genomtänkt strategi och designprototyper som utgår från era affärsmål och era användares mål. Ni kan sedan använda vår leverans som förfrågningsunderlag till era utvalda teknikleverantörer. På så sätt får ni vår spetskompetens inom design och kan välja valfri teknikkonsult för att utveckla webbplatsen.

Kontaktperson på Advant