En trygg designprocess som hjälper dig att lyckas i digitala kanaler

Så länge vi får jobba efter vår process för att ta fram digital design känner vi oss trygga med slutresultatet. Vi arbetar strukturerat igenom de moment som krävs för att förstå användaren och ta fram en design utifrån både organisationens och användarens behov, oavsett om det handlar om ett intranät, en externwebb eller en mobilapp.

subpage-process_effekt

1. Definiera affärsnytta och effektmål

Först och främst så måste vi veta varför du vill göra om designen. Med andra ord behöver vi förstå dina mål och vilka effekter du vill uppnå vilket även innebär att vi behöver förstå din verksamhet och dess omvärld.

subpage-process_anvandare

2. Analysera dina målgrupper och deras mål

När vi har koll på dina mål behöver vi också veta vilka du vill ska använda din digitala lösning. Vi behöver även förstå vad de vill få ut av att använda den och hur vi kan påverka dem så att du når dina önskade effekter.

subpage-process_prototyp

3. Ta fram en prototyp

Nu när vi vet mer om dig och dina målgrupper så kan vi ta fram en prototyp utifrån de idéer och tankar vi har. Prototypen kan bestå av enkla handskisser, trådskisser eller en responsiv html/css webb.

subpage-process_testa

4. Testa prototypen på användare

När vi har tagit fram en design i form av en prototyp så testar vi den på faktiska användare för att få reda på både vad som fungerar bra och och mindre bra ur ett designperspektiv. På så sätt får vi ovärderlig information och kan förbättra designen så att det blir optimal för dina målgrupper.

subpage-process_utveckla

5. Implementera design och mät effekt

När prototypen justerats utifrån resultatet från användartesterna är det dags att implementera designen i den tekniska lösningen. När den hamnar live så kan vi mäta hur den påverkar dina mål och hur dina besökare agerar.

Kontaktperson på Advant