Intranät – vägen till effektivare internkommunikation

Att bygga ett nytt intranät är ofta en utmaning då det i många fall redan finns ett gammalt intranät som medarbetarna har vant sig vid. Då gäller det att redan från början skapa en intern förankring och ta reda på vilka behov det nya intranätet behöver uppfylla.

Ett bra intranät underlättar vardagen

Vi är vana att ta fram intranät åt både offentlig och privat verksamhet och har många lyckade projekt i bagaget. Längre ner på sidan hittar du några exempel. Nyckeln till ett lyckat införande är att fånga upp det som verkligen skapar nytta internt och utifrån det bygga ett lättöverskådligt intranät där det är enkelt att hitta information. Genom att fånga upp de vanligaste frågorna kan vi bygga smarta lösningar som hjälper dina medarbetare i vardagen.

Sociala intranät

Idag bygger vi många så kallade sociala intranät, som förutom att hjälpa till i vardagen, även skapar en dialog inom verksamheten. Medarbetarna uppmanas att dela med sig av sina erfarenheter och på så sätt byggs också en större gemenskap.

Vi ser gärna att medarbetarna får vara delaktiga

Vårt mål är alltid att leverera intranät som både är enkla att förstå samt har ett modernt och tilltalande utseende. Dessutom hjälper vi gärna till med den interna förankringen genom att arbeta med löpande presentationer där medarbetarna med fördel får delta. På så sätt blir de delaktiga i processen och får se hur intranätet utvecklas steg för steg.

Kontaktperson på Advant