Digital grafisk profil -som utgår från den moderna organisationen

När man tänker efter är det ganska märkligt att så många grafiska profiler än idag utgår från print. Det mesta idag digitaliseras ju, så att anpassa sin grafiska profil för den digitala världen borde vara en självklarhet. Vi kan hjälpa dig revidera din befintliga profil så att den omfattar digitala medier eller alternativt ta fram en helt ny digital grafisk profil.

I en värld där det mesta digitaliseras ökar även den digitala kommunikationen vilket ställer krav på hur din grafiska profil ska användas i olika digitala kanaler.

Att ha en grafisk profil som är anpassad för digitala kanaler innebär att du kan säkra upp att ditt varumärke visas upp på rätt sätt. Det innebär också att du snabbare kan ta fram ny digital design om du har tydliga riktlinjer.

Dessutom kommer du åt din grafiska profil digitalt via en länk och på så sätt har du alltid tillgång till den senaste versionen.

Kontaktperson på Advant