A/B-tester

Tänk om du kunde testa nya idéer och snabbt få reda på hur de kan förbättra din webbplats? Det är faktiskt precis vad du kan göra med hjälp av A/B-tester.

Till vem riktar sig denna tjänst?

Kanske har ni redan genomfört en konverteringsanalys eller vill prova egna idéer. Huvudsaken är att ni vill experimentera och testa hur olika varianter av knappar, rubriker, bilder och formulär kan leda till fler kunder.

Det fina med ett A/B test är att vi testar på dina riktiga besökare utan att de märker någon skillnad vilket ger ett rättvist resultat.

Hur går det till och vad ingår i leveransen?

Först tar vi fram en hypotes för hur webbsidan kan förbättras genom att exempelvis ändra rubriktext, byta färg på knappar, prova andra bilder eller ändra antalet fält i ett formulär. Det viktiga är dock att inte göra för många eller för stora förändringar för då blir det svårt att spåra vilken förändring som gjorde mest nytta.

Därefter skapar vi en ny variant av originalsidan. När experimentet startar kommer då besökarna av er webbplats att slumpvis presenteras för antingen original-versionen eller den nya varianten. Efter en tid så får vi sedan reda på vilken av dessa två som besökarna gillar bäst.

Vad förväntas av er?

Det är jättebra om ni har idéer som ni vill pröva eller om vi först får möjligheten att hjälpa er med en konverteringsanalys för att ta fram en hypotes som vi kan testa. Det är också viktigt att ni har en webbplattform där ni sedan kan genomföra förändringen, annars är det hela bortkastat.

Vi hjälper er gärna att se över vilka förutsättningar som finns.

Kontaktperson på Advant