Sex viktiga pusselbitar för en trygg, välmående och effektiv vardag

By september 25, 2014 Okategoriserade

En klok man sa till mig en gång ”Det finns ingen som är perfekt! Visa mig den som är det så ska jag göra en guldstaty på torget av denna person.” Ändå förväntas många som arbetar med kommunikation idag kunna det mesta om det mesta – i en bransch där allt händer oerhört fort. Hur kan vi arbeta för att hantera den snabba värld vi lever i? Här kommer några reflektioner.

I en undersökning om kommunikatörers vardag som Mynewsdesk gjort, framkom det bland de 450 tillfrågade personerna att deras största utmaningar var att nå igenom bruset, brist på tid samt svårigheter att prioritera sina arbetsuppgifter. De hade även svårt att veta hur de skulle effektivisera sitt arbete och över 50 procent ansåg att deras tid inte räckte till att göra det de behövde göra. Skrämmande siffror – men jag gissar på att du som läser säkert känner igen dig själv i några av nämnda utmaningar.

Hur kan vi arbeta för att hantera och ligga steget före? Detta är något som vi på Advant reflekterar mycket kring och självklart finns ingen universallösning. Jag tror dock att vi skulle vara en god bit på väg om vi stannade upp i vardagen och skapade mer tid för eftertanke. Vi behöver också ge oss själva en ärlig chans, genom att vara rustade med tydliga mål och förväntningar, rätt verktyg och en genomtänkt intern kommunikation.

  1. Våga stanna upp och fundera över nuläget. Vilka utmaningar har vi idag och vad fungerar bra? Fundera också över det önskade läget – vart vill vi tillsammans? Hur vill vi jobba för att må bra och nå dit vi vill? Vilka hinder och möjligheter har vi att nå dit vi vill? Vilka aktiviteter behöver vi göra för att nå dit?
  2. Strategi med tydlig styrning mot mål. Ledning/ansvariga i organisationen behöver vara tydliga med riktning, mål och förväntningar. Dessa skapar viktiga ramar att hålla sig till och minskar stressen av att vi måste göra/kunna ”allt”.
  3. Verktyg och smarta interna system. Idag finns många smarta verktyg och system som verkligen underlättar så tar er tid att fundera vad ni behöver. Vart lägger ni mycket tid och kraft? Skulle detta kunna underlättas på något sätt?
  4. Genomtänkt intern kommunikation. Kommunikation är nyckeln till mycket och inte minst inom den egna organisationen. Hur ska den interna kommunikationen fungera och genom vilka kanaler?
  5. Kunskapsöverföring och utbildning. Lär av andra men kanske framför allt av varandra. Detta skapar en teamkänsla och förståelse i organisationen.
  6. Tålamod – ta en sak i taget. Försök inte att göra alla förändringar/förbättringar samtidigt utan gör en plan och följ den. Håll organisationen uppdaterad kring vad som händer och vad som är på G.

Har du reflektioner så dela gärna med dig av dem till oss. Du hittar oss på Twitter, Facebook och LinkedIn.

/Linda