Recept för god kommunikation

Under åren har vi insett att det inte finns ett enkelt svar till vad som krävs för att skapa riktigt bra kommunikation. Snarare ett recept där alla ingredienser är viktiga för att lyckas!

Advantmodellen

Arbetar strukturerat och kvalitetssäkrat enligt Advantmodellen.

Effektkartläggning

Tar reda på vilka mål ni vill nå med er kommunikation och vilka målgrupper ni ska rikta er till. Även deras behov och hur de kan hjälpa till att nå era mål!

Engagemang

Investerar både hjärta och hjärna i arbetet.

Erfarenhet

Tar till vara på all den samlade erfarenhet som finns, både hos er och hos oss.

Flow

Jobbar strukturerat och digitaliserat med internkommunikationen i Advant Flow.

Inspiration

Låter oss inspireras och tillsammans komma på nya idéer och möjligheter. Läs vår blogg, lyssna på vår Podd och besök gärna Advanture.

Nytänkande

Försöker ta oss ur gamla tankebanor och branschnormer för att jobba nytänkande.

Nära samarbete

Arbetar nära varandra som kollegor snarare än som kund och konsult.

Skratt

Skrattar och har det kul tillsammans! Lite humor gör det lättare att vara kreativ och hitta nya idéer.

Uppföljning

Följer upp de mål som vi tagit fram från början samt tar lärdom av vad som fungerat bra och mindre bra, både gällande idéer och samarbetet.

Intressant, kontakta mig!

Kontaktperson på Advant