Jämförd Kollektivtrafik

By april 12, 2016 Okategoriserade

I december släpptes Öppna Jämförelser Kollektivtrafik. En rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, där kollektivtrafiken i Sverige har jämförts utifrån 15 indikatorer inom fem ämnesområden: utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet för funktionshindrade, nöjdhet och ekonomi. Vi på Advant har tagit fram rapporten och en ny symbol.

Öppna jämförelser är en av SKL:s rapportserier. De har en stor spridning i landet och syftet med rapporterna är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. I rapporterna kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

För att urskilja denna serie fick vi uppdraget att ta fram en symbol som skulle ersätta den annars vanliga placeringen av serienamnet. Ett önskemål var att symbolen skulle likna en stämpel, likt en kvalitetsstämpel, och det var viktigt att få med hela serienamnet i symbolen och tänka på alla möjliga användningsområden.

Resultatet blev en ren och enkel ”stämpel” där namnet är tydligt med SKL:s klassiska understryknings streck. Den används med fördel utfallande och kan kombineras med SKL:s alla identitetsfärger.

Vi fick även nöjet att producera den första rapporten med den nya symbolen, Kollektivtrafik 2015. I arbetet lade vi mycket fokus på val av bilder som ska spegla SKL:s organisation med kännetecken som initiativ, trovärdighet, öppenhet och arbetsglädje.

Här kan du ladda ner och läsa hela rapporten.