Hur sticker man ut med sin kommunikation i den offentliga världen?

By maj 26, 2016 Okategoriserade

Att blanda äldre beprövade sätt med nytänk, samt att våga göra fel, är framgångsfaktorer för att ligga i framkant när det gäller kommunikation. Eva Strindberg, som är kommunikationsansvarig på arbetsgivarförbundet Pacta, påpekar också vikten av att den kommunikation som en organisation sänder ut måste stämma överens med det egna agerandet.

Vem är du?
Eva Helena Strindberg, uppvuxen på Gotland och i Göteborg och fullkomligt träningsfanatisk. Bor i Stockholm och är sambo med Erik. Har jobbat med kommunikation i drygt 11 år på företag som SKF och Volvo, både nationellt och internationellt, och är sedan snart ett år tillbaka kommunikationsansvarig för Arbetsgivarförbundet Pacta.

Vad gör Pacta?
Pacta är Arbetsgivarförbundet med kommunala avtal för kommunala bolag och kommunalförbund. Vi har en exklusiv rätt att teckna kommunala avtal för alla våra medlemmar. Vi står SKL väldigt nära och våra medlemmar är, för att gå ner på detaljnivå, kommunala och landstingskommunala aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och kommunalförbund, men även bolag som ägs av de redan nämnda medlemmarna. Vi har även några medlemmar som är privata utförare av viktig kommunal- eller landstingskommunal verksamhet som lämnats över. Pacta har c:a 640 medlemmar med c:a 53 000 medarbetare.

Pacta förhandlar, företräder och agerar och tillsammans med våra medlemmar utvecklar vi arbetsgivarrollen, samtidigt som vi bidrar till den gemensamma välfärden.

Hur jobbar ni med er kommunikation?
Pacta verkar aktivt för att ligga i framkant när det kommer till att föra en dialog med våra medlemmar. Vi arbetar kontinuerligt med att vara lyhörda och i mesta möjliga mån erbjuda våra medlemmar den service och den utveckling som efterfrågas. Vår kommunikation består inte bara av våra kompetenta förhandlare som bistår med rådgivning, utan även av kompetensutvecklande verksamhet som utvecklar våra medlemmar. Ett exempel på detta just nu är att vi precis lanserat en ny hemsida, utvecklad helt efter medlemmarnas individuella behov. Allt för att underlätta för våra medlemsföretag.

Utöver detta har vi nyligen startat ett nyhetsbrev som heter Pacta Signum med de senaste nyheterna i vår värld. Vi är konsekvent tydliga med att vi är ständigt uppdaterade gällande händelser och utveckling som påverkar arbetsgivarpolitiken.

Pactas medlemsföretag skall inte bara veta och känna att vi erbjuder en riktigt bra service, de skall även känna vilken enorm vinning de har av att vara en del av den plattform och de nätverk som vi bjuder in till. Att det är en självklarhet och en nödvändighet att vara en del av Pacta.

Hur sticker man ut i den offentliga världen?
Jag tror på synergieffekterna av att man använder sig av äldre, vinnande koncept och blandar dessa med nytänk. Kommunikationsmässigt satsar Pacta på att synas på allt från mässor och branschdagar till en ny och fräsch hemsida och sociala medier. Vi jobbar aktivt med vår #pacta samt #:s för respektive event som vi genomför, detta utöver de traditionella kommunikationskanalerna såsom tidningsannonser.

Vilka är dina bästa tips för en bra kommunikation med era medlemmar?
Var tydlig med din kommunikation och se till att det som ni förmedlar stämmer överens med ert agerande. Samtidigt, var påläst och lyhörd, och se till att servera service och kompetensutveckling utifrån efterfrågan. Både förebyggande och på uppstuds.

Har du några tips på saker ni gjort som ni är extra stolta över och som funkar bra?
Vi har precis lanserat en helt ny utvecklad hemsida som jag tidigare nämnde, riktigt snygg om jag får säga det själv, och med helt nya funktioner för att underlätta mest möjligt för våra medlemsföretag. Sedan så har vi sett till att få flertalet kända och intressanta talare till vårt flaggskepp till event, Pactadagarna, i år. Vi kommer bland annat att gästas av Google, LinkedIn, Håkan Sörman och Fredrik Reinfeldt och det känns väldigt roligt.

Vad vill du skicka med andra som vill nå ut med sin kommunikation?
Man måste våga. Våga tänka nytt, men våga också satsa på det som redan fungerat. Sätt tydliga delmål och mål med din kommunikation så vet du om och när du är på rätt spår. Fråga dig, vad är syftet och vad är vår organisations syfte och mål med budskapet? Sedan, våga göra fel. Man lär sig av sina misstag, men att göra samma tabbe två gånger är korkat, då är det verkligen smartare att lära sig av andras grodor. Gör en ordentlig omvärldsbevakning innan du kör våga trial and error, det lärde jag mig tidigt.