Hur gör vi information tillgänglig för alla?

By september 16, 2014 Okategoriserade

Att information är tillgänglig för alla borde vara en självklarhet, men så ser det inte ut idag. De statliga myndigheterna har ett särskilt ansvar att verka för att verksamheten, informationen och lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. I framtiden kommer det här kravet troligtvis att ställas på fler organisationer och verksamheter. Vad är tillgänglig information och hur gör vi information tillgänglig för alla?

Att göra informationen tillgänglig innebär att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med, och ta del av, information via tryckta medier, telefon, webb, film och möten. Myndigheten för delaktighet (tidigare Handisam) har sammanfattat de viktigaste delarna för tillgänglighet i skriften Riktlinjer för tillgänglighet – Riv hindren.

Vad ska man då tänka på för att göra information tillgänglig? ?Här kommer några tips ur skriften:

1. Skriftlig information

 • Ett tydligt språk och en översiktlig formgivning underlättar för alla läsare.
 • Det är viktigt att texten är logiskt uppbyggd med sammanfattningar och ordförklaringar.
 • Viktigt att bilder har bra skärpa och kontrast samt inte är alltför detaljerade.
 • Text på bilder är något som bör undvikas och framför allt bör man aldrig ha löpande text på en bild.
 • Att erbjuda informationsmaterial i alternativa format är ytterligare ett sätt att göra informationen tillgänglig.

2. Webbplats och e-tjänster

 • Bör vara tekniskt rätt uppbyggda med överskådlig och tydlig struktur.
 • Språket bör vara anpassat för att läsas på skärm samt begripligt och enkelt.
 • Inled varje avsnitt med en kort sammanfattning.
 • Ha en formgivning som ger bästa möjliga läsbarhet.
 • Erbjud grundläggande information om verksamheten i alternativa format.

3. TV, film eller video

 • Texta allt tal för att göra informationen tillgänglig.
 • Återge andra ljud än tal med text i annan färg eller en likvärdig lösning
 • Producera en version med svenskt teckenspråk som kan sändas vid en annan tidpunkt än ursprungsversionen eller i en separat kanal eller se till att motsvarande information erbjuds på annat sätt.
 • Producera en syntolkad version eller se till att motsvarande information erbjuds på annat sätt.