En trygg designprocess som hjälper dig att lyckas

By maj 21, 2015 Okategoriserade

Att vi nyligen lanserade en ny förgrening av byrån med fokus på digital design kanske inte så många missat. Men vad innebär det egentligen att arbeta strategiskt med design som utgår både från dina och användarnas mål?

Svenskar idag spenderar i genomsnitt 21,6 timmar på Internet varje vecka och 30 % av surfandet sker via mobilen. Därför är det viktigt att dina digitala plattformar fungerar väl på olika enheter och för alla tänkbara besökare. Ofta har användaren även olika syften och behov beroende på vilken enhet man besöker exempelvis en webbplats ifrån. Kanske vill man enklare komma åt öppettider via mobilen än exempelvis när man surfar in via en dator.

Vi har arbetat många år med både privat och offentlig verksamhet och för att visa upp vår spets mot digital design så startade vi Advant digital, en ny förgrening av byrån. Advant digital hjälper dig lyckas i dina digitala kanaler med hjälp av en väl genomtänk design och en tydlig process för användarcentrerad design.

Men hur fungerar det?

Vår process för att skapa användarcentrerad design
Vi arbetar strukturerat igenom de moment som krävs för att förstå användaren och ta fram en design utifrån både organisationens och användarens behov. Oavsett om det handlar om ett intranät, en externwebb eller en mobilapp.

1. Definiera affärsnytta och effektmål
Först och främst så måste vi veta varför du vill göra om designen, vi måste förstå dina mål och vilka effekter du vill uppnå. Detta innebär också att vi behöver förstå din verksamhet och dess omvärld.
2. Analysera dina målgrupper och deras mål
När vi vet dina mål så behöver vi veta vilka som du vill ska använda din digitala lösning. Vi behöver även förstå vad de vill få ut av att använda den och hur vi kan påverka dem så att du når dina önskade effekter.
3. Ta fram en prototyp
Nu när vi vet mer om dig och dina målgrupper så kan vi ta fram en prototyp utifrån de idéer och tankar vi har för att sedan testa den på riktiga användare. Prototypen kan bestå av enkla handskisser, trådskisser eller en responsiv html/css webb.
4. Testa prototypen på användare
När vi har tagit fram en design i form av en prototyp så testar vi den på faktiska användare för att få reda på vad som fungerar bra och dåligt ur ett designperspektiv. På så sätt får vi ovärderlig information och kan förbättra designen så att det blir optimal för dina målgrupper.
5. Implementera design och mät effekt
Prototypen justeras utifrån användartesterna och det är nu dags att implementera designen i den tekniska lösningen. När den hamnar live så kan vi mäta hur den påverkar dina mål och hur dina besökare agerar.

Nyfiken på att veta mer och se några projekt vi arbetat med? Ta då en titt på advantdigital.se och läs mer.