Region Värmland

Borde du söka Vård- och omsorgsprogrammet?

Vård är bäst är ett projekt som pågått under flera år tillsammans med Region Värmland, Landstinget i Värmland och 16 värmländska kommuner. Syftet är att ta fram en kampanj och marknadsföringsmaterial med målet att få fler att söka VO-programmen i Värmland. Vi har genomfört ett gediget förarbete tillsammans med elever i målgruppen och samlat in data från berörda gymnasieskolor för att se vilket behov av marknadsföringshjälp som finns inom ramarna för projektet. Vård är bäst är en del av kompetensplattformen Hälsa, vård och omsorg och det är arbetsgivarna som står bakom kampanjen.