Örebro kommun

Nu finns ett enklare sätt att sortera

Örebro kommun ville marknadsföra sin nya satsning på färgsortering. Tillsammans tog vi fram en reklamfilm som under hösten har rullat i sociala medier och på biografer. Tanken med filmen är att visa hur enkelt det är att sortera ut sina förpackningar från övrigt restavfall med hjälp av färgade påsar utan att behöva åka till en återvinningscentral. Enkelt och miljövänligt!