Compare

Compare – IT-klustret som tar Värmland bortom morgondagen

Compare är ett kluster som samlar de företag, organisationer och individer som tillsammans och långsiktigt vill utveckla Värmland till en attraktiv digital region, med nationell och internationell spets. Advant har under året hjälpt Compare själva att skapa en attraktiv digital plattform och grafisk profil.

Läs mer...

Utmaningar & förutsättningar

Compare är ett kluster som samlar de företag, organisationer och individer som tillsammans och långsiktigt vill utveckla Värmland till en attraktiv digital region, med nationell och internationell spets.

Det är ett omfattande uppdrag och inte helt enkelt att kommunicera rent praktiskt hur detta går till. Den nya webben skulle därför tydliggöra erbjudandet för oss som vill följa och engagera oss i Compare.

Syftet med den nya webben är att Compare.se ska bidra till att Compare uppfattas som initiativtagare till en attraktiv IT-region där Compare-företag och andra intressenter utvecklas och växer tillsammans.

Arbetssätt

Advant inledde arbetet med en effektkartläggning tillsammans med Compare där vi identifierade verksamhetsmål, användargrupper och deras behov för att slutligen översätta detta till funktioner på den nya webben.

Utifrån effektkartan har vi sedan tagit fram designprototyper och utvecklat den nya webbplatsen med WordPress som plattform.

Lösning/resultat

Lösningen blev en helt ny webbplats som bygger på den effektkartläggning som genomförts samt på Compares nya grafiska profil (även den har Advant tagit fram). Den nya webben ska göra det enkelt att följa Compare och tydliggöra hur man kan bli en del av den digitala utvecklingen. Självklart är webben responsiv och fungerar lika bra oavsett om du surfar in från din dator eller telefon. Projektet har delats in i två faser där det även kommer att vidareutvecklas funktionalitet från effektkartan som skapar nytta för alla compare-företag.

Vi är mycket nöjda med processen, och framförallt stolta och nöjda över hur bra slutresultatet blev med vår nya grafiska profil, varumärkesplattform och webb

Lise BergqvistDigital marknadskommunikatör på Compare