Karlstads kommun

Astronaut, clown eller ingenjör? Valet är ditt!

Karlstads kommun ville ha vår hjälp med att ta fram ett nytt koncept för Karlstads och Hammarös gymnasieskolor inför gymnasievalet. Syftet med kampanjen är att få fler ungdomar att välja en av Karlstads och Hammarös kommunala gymnasieskolor. De kommunala gumnasieskolorna erbjuder en bred bas av utbildningar och skapar möjligheter för eleverna att hitta utbildningar som passar deas drömmar. De kan helt enkelt bli vad de vill.

Läs mer om arbetet

Utmaningen var att skapa en kampanj med utgångspunkt i målgruppens tankar och behov inför sitt gymnasieval. Kampanjen skulle kännas modern, rikta sig till målgruppen och stå sig stark i konkurrensen med privata gymnasieskolor.

För att få ett så bra resultat som möjligt gjorde vi ett gediget förarbetet. Med utgångspunkt i vår erfarenhet av liknande projekt samt forskning byggde vi en workshop med målet att få fram högstadie- och gymnasieelevers syn på den privata kontra den kommunala gymnasieskolan. Vi höll en workshop med högstadieelever och en workshop med gymnasieelever. På det här sättet gjorde vi också eleverna delaktiga i utformandet av själva kampanjen så att målgruppen kan identifiera sig med kampanjens budskap.

Resultatet av workshoparna visade att alla elever har stort förtroende för den kommunala gymnasieskolan, men att den kan kännas lite trist och tråkig. För eleverna var det viktigt att kunna kombinera intressen med utbildning och att inte behöva bestämma sig redan nu vad de vill bli i framtiden. För eleverna i våra workshopar var det viktigt att ha breda möjligheter för framtiden och kunna välja och kombinera som det passade dem.

Vi ville givetvis också veta hur vi skulle nå ungdomarna och det var tydligt att ALLA elever hade Snapchat och 95 % hade Instagram, men resultatet visade också att kidsen fortfarande tycker att trycksaker fungerar bra som komplement till andra informationskanaler.

Idé/koncept: Vår målgrupp (niondeklassare i Karlstads kommun) är en kräsen målgrupp som lever och andas med sin mobil i handen. För att nå dem på bästa sätt valde vi att efterlikna deras värld. Resultatet blev snygga och moderna bilder på olika ambassadörer som eleverna kunde identifiera sig med. På ett Snapchat- och Instagramaktigt sätt ritade vi sedan upp olika yrken på bilderna. Ihop med meningen ”Bli den du vill!” och olika yrken skapade vi ett enkelt budskap som är lätt att förstå. Oavsett vem du är ger Karlstads och Hammarös kommunala gymnasieskolor dig alla möjligheter för att nå dina drömmars mål. Maneret blev väldigt tydligt med en stark igenkänning och kunde lätt anpassas till flera olika medier och kanaler.

Arbetet resulterade i en kampanj med huvudbudskapet att på Karlstads och Hammarös gymnasieskolor kan du Bli den du vill!

Kampanjen porträtterar ungdomar som går på någon av de kommunala gymnasieskolorna och deras drömmar för framtiden.

Kampanjen lanserades i form av en kampanjwebb, monterkoncept och en tävling i sociala medier på Gymnasiemässan i oktober 2017 och från och med januari och framåt kommer den att synas i en mängd olika format, såsom stortavlor, sociala medier, buss-TV, bioreklam med mera.

Proffsigt, positivt, snabbt och lättsamt är ord som beskriver Advants arbete och attityd.

David FalkKommunikatör gymnasieförvaltningen Karlstads kommun