All Posts By

admin

Beyond Tomorrow

Compare är ett kluster som samlar de företag, organisationer och individer som tillsammans och långsiktigt vill utveckla Värmland till en attraktiv digital region, med nationell och internationell spets. Som en del av att förflytta och förändra Compares varumärke har vi på Advant tagit fram en ny webbplats.

Lösningen blev en helt ny webbplats som bygger på den effektkartläggning som genomförts samt på Compares nya grafiska profil (även den har Advant tagit fram).

Den nya webben ska göra det enkelt att följa Compare och tydliggöra hur man kan bli en del av den digitala utvecklingen. Självklart är webben responsiv och fungerar lika bra oavsett om du surfar in från din dator eller telefon. Projektet har delats in i två faser där det även kommer att vidareutvecklas funktionalitet från effektkartan som skapar nytta för alla compare-företag.

Läs gärna mer om arbetet men framför allt ta en titt på slutresultatet här.

Hitta din framtid i skogen!

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, ser en vikande trend vad gäller ansökningar till de skogliga utbildningarna jägmästare och skogsmästare. Detta fick Advant i uppdrag att förändra och formatet som valdes efter målgruppsanalyser var film.

Vi valde tillsammans med kunden att använda oss av ambassadörer som målgruppen kunde indetifiera sig med. Slutprodukterna blev korta intervjufilmer med dessa i skogliga miljöer där vi fångat känslan av att vara i personens kläder, inspirera till ett yrkesliv i skogen och få någon som intygar hur det är att läsa utbildningen. Filmernas röda tråd är svaret på frågan “varför är skogen viktig för dig”?

För att nå ut med filmerna arbetade vi tajt tillsammans med en mediebyrå. Sammanfattningsvis har kampanjen levererat över alla förväntningar både på sociala medier och Youtube. Det totala antalet exponeringar för sociala medier och Youtube stannade på över 900 000.