Användartester –– förekom problem på din webbplats

By oktober 20, 2015 Okategoriserade

Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att testa webbdesign är att genomföra användartester. Med så få som fem deltagare kan vi hitta cirka 80 % av de vanligaste problemen. Vi delar med oss av vår process.

Med användartester låter du dina riktiga webbesökare testa hur bra din webbplats egentligen fungerar och om den är enkel att använda för det den är avsedd för, vare sig det är att söka information eller genomföra ett köp.

På Advant gillar vi att arbeta agilt, att tidigt testa våra idéer på faktiska användare. Därför har vi tagit fram en process för användartester som vi alltid försöker genomföra i alla projekt. Även i mindre projekt kan det vara väldigt lönsamt att genomföra enklare tester. Här nedan delar vi med oss av den.

I korthet går vår process ut på att:
1. Ta fram en testplan för vad som ska testats och på vem.
2. Hitta lämpliga testdeltagare som representerar målgruppen.
3. Förbereda testmaterial och testmiljö, vi vill hitta en miljö som är så lik användarens verkliga miljö som möjligt.
4. Utföra testerna, gärna spela in dem så att det är enklare att gå tillbaka och dra slutsatser. Blir även effektivt sätt att visa upp problem och hinder som framkommer under testet.
5. Sammanfatta och analysera data från testet. Kan vi komma runt problem, vad kostar det att rätta till? Hur viktigt är det att rätta till och hur kritiska är problemen.
6. Sist men inte minst så skriver vi ihop en kort rapport som tar upp vad som hände under testerna, varför vi testade och hur vi agerar utifrån testresultatet.

Intresserad och vill veta mer? Läs mer om användartester på advant.se