Advant Flow – förenklar din vardag

För att du ska få mer tid över till annat har vi skapat Advant Flow - en digital plattform där du enkelt kan följa alla dina projekt, komma åt viktig information, ta ut statistik och spara lärdomar.

Med många års erfarenhet av att jobba med projekt inom grafisk produktion har vi utvecklat en egen arbetsmodell, Advantmodellen. Den säkerställer kvalitet genom en välbeprövad arbetsprocess men även genom kontinuerligt arbete med värderingar och bemötande. På så sätt arbetar vi med både mjuka och hårda delar för att du ska få en kvalitetssäkrad produkt och bra service.

Ett digitalt arbetsrum

Advantmodellen ligger till grund för vår egen digitala plattform, Advant Flow. Här samlas våra gemensamma projekt på ett och samma ställe och du kan snabbt överblicka både pågående och avslutade projekt. I Flow sköts även all kommunikation så att dina kollegor enkelt kan ta del av vad som bestämts om du skulle vara frånvarande. Detta är även smidigt för oss på Advant då vi snabbt kan hitta viktig information som rör ett projekt oavsett vem som ansvarar för jobbet.

Advant Flow är dessutom mycket mer än bara ett projektrum. Här automatiseras kunskapsöverföring och deadlines.

Du får exempelvis en varning om en deadline är på väg att passera, du kan spara viktiga lärdomar som går att söka fram vid ett senare tillfälle och du kan även få ut statistikrapporter.

Självklart är Flow gratis för dig som kund.

 

Jag vill bli kontaktad om Advant Flow
Kontaktperson på Advant