Monthly Archives

februari 2018

Pendla dig i form!

Karlstad växer och står inför den största stadsomvandlingen i modern tid. Flera stora projekt kommer att förändra stadsmiljön på ett omvälvande sätt. Det kommer påverka alla Karlstadbor och andra målgruppers (pendlare, handlare, entreprenörer) resväg till och från jobbet. Att försöka få målgruppen att i ett tidigt skede hitta ett alternativ till bilen var planen med denna kampanj vi tagit fram tillsammans med Karlstads kommun.

Continue Reading