Monthly Archives

augusti 2017

Ny grafisk profil och bildbank till Allmänkultur i Örebro kommun

Att kommunicera flera olika unika verksamheter som en helhet var utmaningen som Advant fick i arbetet med att ta fram en nya grafisk profil till Allmänkultur i Örebro kommun.

Som en del av Kultur- och fritidsförvaltningen, har Allmänkultur i uppdrag att ge alla medborgare i Örebro kommun olika former av kultur på fritiden. Genom film, konst, teater, dans och musik verkar Allmänkultur för ett rikt kulturliv där barn och unga vuxna är i fokus. Allmänkultur består av verksamheterna Bio Roxy, Hjalmar Bergmanteatern, Karlslund, Wadköping, Örebro konsthall och OpenART.  Continue Reading