Monthly Archives

juni 2017

Idéslussen

Idéslussen är sprungen ur viljan i Örebro kommun att ta till vara på och lyfta fram kreativitet och idérika förändringsprojekt i sina verksamheter samt målet att skapa en kultur av kreativitet och innovation bland kommunens 12 000 medarbetare.

Sedan tidigare finns kvalitetspriset som belönar och uppmärksammar de medarbetare som genomfört spännande och framgångsrikt utvecklingsarbete i Örebro kommun. Idéslussen ämnar fortsätta i den andan, men ska också stödja idéhavarna och verksamheterna i utvecklingen och genomförandet av idéer.

Continue Reading