Monthly Archives

juli 2016

Kommunikatör? Så här går du från tryckta till digitala publikationer

Rollen som kommunikatör förändras snabbt. Idag förväntas du vara insatt i allt från strategiska beslut till verktyg och plattformar. Du förväntas också vara en viktig del i organisationens digitalisering, där övergången från tryckta till digitala publikationer är en viktig del.

Vad är en digital publikation?
Digitala publikationer innebär att trycksaker publiceras i olika digitala format istället för på papper. Som interaktiv PDF, appar av olika slag och EPUB (e-böcker). En digital publikation skiljer sig mycket från tryckta publikationer då du har möjligheter att lägga in ljud, film, animeringar med mera.

Continue Reading