Monthly Archives

maj 2016

Hur sticker man ut med sin kommunikation i den offentliga världen?

Att blanda äldre beprövade sätt med nytänk, samt att våga göra fel, är framgångsfaktorer för att ligga i framkant när det gäller kommunikation. Eva Strindberg, som är kommunikationsansvarig på arbetsgivarförbundet Pacta, påpekar också vikten av att den kommunikation som en organisation sänder ut måste stämma överens med det egna agerandet.

Vem är du?
Eva Helena Strindberg, uppvuxen på Gotland och i Göteborg och fullkomligt träningsfanatisk. Bor i Stockholm och är sambo med Erik. Har jobbat med kommunikation i drygt 11 år på företag som SKF och Volvo, både nationellt och internationellt, och är sedan snart ett år tillbaka kommunikationsansvarig för Arbetsgivarförbundet Pacta.

Vad gör Pacta?
Pacta är Arbetsgivarförbundet med kommunala avtal för kommunala bolag och kommunalförbund. Vi har en exklusiv rätt att teckna kommunala avtal för alla våra medlemmar. Vi står SKL väldigt nära och våra medlemmar är, för att gå ner på detaljnivå, kommunala och landstingskommunala aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och kommunalförbund, men även bolag som ägs av de redan nämnda medlemmarna. Vi har även några medlemmar som är privata utförare av viktig kommunal- eller landstingskommunal verksamhet som lämnats över. Pacta har c:a 640 medlemmar med c:a 53 000 medarbetare.

Pacta förhandlar, företräder och agerar och tillsammans med våra medlemmar utvecklar vi arbetsgivarrollen, samtidigt som vi bidrar till den gemensamma välfärden.

Hur jobbar ni med er kommunikation?
Pacta verkar aktivt för att ligga i framkant när det kommer till att föra en dialog med våra medlemmar. Vi arbetar kontinuerligt med att vara lyhörda och i mesta möjliga mån erbjuda våra medlemmar den service och den utveckling som efterfrågas. Vår kommunikation består inte bara av våra kompetenta förhandlare som bistår med rådgivning, utan även av kompetensutvecklande verksamhet som utvecklar våra medlemmar. Ett exempel på detta just nu är att vi precis lanserat en ny hemsida, utvecklad helt efter medlemmarnas individuella behov. Allt för att underlätta för våra medlemsföretag.

Continue Reading

Nu har ni utvärderat Advanture

Digitala verktyg och trender påverkar sättet vi kommunicerar och skapar nya möjligheter, både nu och i framtiden. Detta tog vi fasta på under Advanture – vår inspirationsdag 22 april. Nu är utvärderingen från dagen klar och så här tyckte ni.

Vad tyckte ni om dagen som helhet?
Då vi jobbat hårt för att sätta ihop en bra dag så blev vi jätteglada över att få se att alla som svarat på utvärderingen varit mycket nöjda.

Continue Reading

Förstärkt verklighet med digital teknik

Vattentornet Svampen är en av Örebros mest populära sevärdheter och invigdes i maj 1958. Med sina mäktiga 58 meter ger det dig en magnifik utsikt över Örebro stad, Närkeslätten och Kilsbergens blåa siluetter i horisonten. Denna utsikt tas till vara på i en ny app som vi på Advant varit med och tagit fram.

Continue Reading