Monthly Archives

april 2016

Tack alla som gjorde Advanture så lyckat!

I fredags gick vår inspirationsdag Advanture av stapeln. 70 glada personer hade samlats på hotell Plaza i Karlstad för att nätverka och inspireras. Stort tack till alla som kom och gjorde dagen så fantastisk som den blev!

Förmiddagen inleddes med mingel och fika för att sedan handla om digitala trender, film och hur man går från trycksaker till digitalt. På lunchen disskuterades sin egen och sin organisations digitala utveckling och sedan fick alla testa på att göra sin egen film – ett mycket uppskattat inslag.

Continue Reading

Varför är en strategi i sociala medier viktigt?

Går du i tankarna kring hur du ska arbeta på ett effektivt sätt med sociala medier i en värld av ständiga förändringar? Då skulle vi rekommendera dig att vässa din strategi i sociala medier. En som gjort det är Anna Gustafsson, chef för marknadskommunikation på Moelven Wood och hon delar med sig av viktiga lärdomar och tips.

Vem är du?
Jag heter Anna Gustafsson och är chef för marknadskommunikation på Moelven Wood i Sverige. Jag är uppvuxen i Karlstad och har faktiskt alltid bott här, förutom en utflykt till Göteborg då jag skrev mitt examensarbete vid Handelshögskolan.

Continue Reading

Jämförd Kollektivtrafik

I december släpptes Öppna Jämförelser Kollektivtrafik. En rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, där kollektivtrafiken i Sverige har jämförts utifrån 15 indikatorer inom fem ämnesområden: utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet för funktionshindrade, nöjdhet och ekonomi. Vi på Advant har tagit fram rapporten och en ny symbol.

Öppna jämförelser är en av SKL:s rapportserier. De har en stor spridning i landet och syftet med rapporterna är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. I rapporterna kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Continue Reading

En hjälpande hand till nyanlända

Kultur- och fritidsnämnden i Karlstads kommun tog i februari beslut om ett nytt stöd som kan sökas av föreningar som vill genomföra kulturaktiviteter för ökad integration för nyanlända. Advant fick i uppdrag att ta fram ett grafiskt manér som kunde fungera på såväl bussfilm, som affischer och i sociala medier och som skulle ge en snabb igenkänning.

Vi valde att hålla det grafiskt, rent och enkelt med händer i flera färger som symboler för mångfald och kreativitet. Händerna symboliserar också kommunens hjälpande hand till föreningar i och med det nya stödet samt att föreningarna som söker stödet finns där och välkomnar de nyanlända. Hjärtat inuti händerna speglar omtanke och ett varmt välkomnande av de nyanlända till Karlstads kommun. Budskapet finns nu på bussarna runt om i Karlstad och affischer och även som sponsrade inlägg på Facebook.

Continue Reading