Monthly Archives

januari 2016

Affärskraft Värmland – Utbildningar för tillväxt

Småföretagen står för en viktig del av den värmländska tillväxten och här skapas fyra av fem jobb. 82% av företagen anser att kompetensutveckling är helt avgörande för att företaget ska fortsätta utvecklas. Detta tar projektet Affärskraft Värmland fasta vid och är ett kompetensutvecklingsprojekt för företag med upp till nio anställda i Värmland.

Projektet drivs av Handelskammaren Värmland och pågår från november 2015 till december 2018.

Continue Reading