Monthly Archives

oktober 2015

Vi tar vårt ansvar för miljön

Vi arbetar målinriktat för att ständigt förbättra vår verksamhet samt minska vår negativa påverkan på miljön. Detta resulterade i ett fördjupande miljöarbete där vi tagit fram miljömål och verkligen sett över hur vår verksamhet påverkar miljön.

Under miljöarbetet såg vi över företagets betydande miljöaspekter och såg att vår miljlöpåverkan var störst vid inköp och tjänsteresor. Därför arbetades strategier och mål för dessa fram. Så här arbetar vi med dessa:

Continue Reading

Användartester –– förekom problem på din webbplats

Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att testa webbdesign är att genomföra användartester. Med så få som fem deltagare kan vi hitta cirka 80 % av de vanligaste problemen. Vi delar med oss av vår process.

Med användartester låter du dina riktiga webbesökare testa hur bra din webbplats egentligen fungerar och om den är enkel att använda för det den är avsedd för, vare sig det är att söka information eller genomföra ett köp.

Continue Reading

Gymnasiet på riktigt

Idag är det Gymnasiemässa i Örebro och inför det har vi tillsammans med Örebro kommun arbetat fram nya skolwebbar, en app och en Instagramkampanj för att marknadsföra de kommunala gymnasieskolorna.

Förra året gjorde vi tillsammans med Örebro kommun ett omfattande jobb kring de kommunala gymnasieskolorna. Tidigare profilerade varje skola sig var för sig och nu tog vi tillsammans fram en ny gemensam layout, loggor och profil för skolorna. Vi producerade även en gemensam utbildningskatalog och programblad samt tog fram ett mässkoncept.

Continue Reading