Monthly Archives

maj 2015

En trygg designprocess som hjälper dig att lyckas

Att vi nyligen lanserade en ny förgrening av byrån med fokus på digital design kanske inte så många missat. Men vad innebär det egentligen att arbeta strategiskt med design som utgår både från dina och användarnas mål?

Svenskar idag spenderar i genomsnitt 21,6 timmar på Internet varje vecka och 30 % av surfandet sker via mobilen. Därför är det viktigt att dina digitala plattformar fungerar väl på olika enheter och för alla tänkbara besökare. Ofta har användaren även olika syften och behov beroende på vilken enhet man besöker exempelvis en webbplats ifrån. Kanske vill man enklare komma åt öppettider via mobilen än exempelvis när man surfar in via en dator.

Continue Reading

Filmer om Riksgymnasiet i Örebro

Under våren har vi tillsammans med Marilyn Produktionsbolag tagit fram en film om hur det är att gå på Riksgymnasiet. Bäst att svara på den frågan är eleverna på skolan.

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade är Sveriges enda riksgymnasium för elever med dövhet och hörselnedsättning. De erbjuder 17 nationella program och alla introduktionsprogram. På Riksgymnasiet går elever som är döva, har en hörselnedsättning, kombinerad syn- och hörselnedsättning och grav eller generell språkstörning.

Under hösten fick elever söka till att bli Riksgymnasiets nya ansikte. Eleverna Kalle, Edvin, Frida och Ida valdes ut till att berätta sin historia om Riksgymnasiet. I filmerna berättar de om både skola, boende och fritid.

Continue Reading