Monthly Archives

februari 2015

Smartare mat i Örebro kommun

Ett spännande samarbete med Örebro kommun ledde fram till ett fräscht och inspirerande nummer av tidningen –Smartare Mat.

I Örebro kommun jobbar man med tydliga mål för klimatoch miljöarbetet i projektet Smartare Mat. Det innebär att maten inte bara ska vara god och ha hög kvalitet, den ska också belasta miljön och klimatet lite som möjligt. Detta arbete ville kommunenn berätta om i en tidning. 

Continue Reading