Monthly Archives

september 2014

Sex viktiga pusselbitar för en trygg, välmående och effektiv vardag

En klok man sa till mig en gång ”Det finns ingen som är perfekt! Visa mig den som är det så ska jag göra en guldstaty på torget av denna person.” Ändå förväntas många som arbetar med kommunikation idag kunna det mesta om det mesta – i en bransch där allt händer oerhört fort. Hur kan vi arbeta för att hantera den snabba värld vi lever i? Här kommer några reflektioner.

I en undersökning om kommunikatörers vardag som Mynewsdesk gjort, framkom det bland de 450 tillfrågade personerna att deras största utmaningar var att nå igenom bruset, brist på tid samt svårigheter att prioritera sina arbetsuppgifter. De hade även svårt att veta hur de skulle effektivisera sitt arbete och över 50 procent ansåg att deras tid inte räckte till att göra det de behövde göra. Skrämmande siffror – men jag gissar på att du som läser säkert känner igen dig själv i några av nämnda utmaningar.

Continue Reading

Hur gör vi information tillgänglig för alla?

Att information är tillgänglig för alla borde vara en självklarhet, men så ser det inte ut idag. De statliga myndigheterna har ett särskilt ansvar att verka för att verksamheten, informationen och lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. I framtiden kommer det här kravet troligtvis att ställas på fler organisationer och verksamheter. Vad är tillgänglig information och hur gör vi information tillgänglig för alla?

Att göra informationen tillgänglig innebär att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med, och ta del av, information via tryckta medier, telefon, webb, film och möten. Myndigheten för delaktighet (tidigare Handisam) har sammanfattat de viktigaste delarna för tillgänglighet i skriften Riktlinjer för tillgänglighet – Riv hindren.

Vad ska man då tänka på för att göra information tillgänglig? ?Här kommer några tips ur skriften:

Continue Reading