Monthly Archives

februari 2014

Inte bara en social media strategi…

Att ta fram en genomarbetad social media strategi är något som jag tror skrämmer många. Det tar tid, det är många olika personer/yrkesroller som ska samlas och tycka till för att få strategin på plats. Det kan även vara svårt att sätta konkreta mål och följa upp dem. Om du hör till en av dem som tycker så vill jag ge dig ett tips– se istället en genomarbetad strategi som en viktig investering i er verksamhet!

Det uppenbara resultatet av en genomtänkt strategi är ett strukturerat arbete med tydliga mål. Detta vet vi ger bättre resultat och sparar tid. Men vilka andra mervärden menar jag? Jo, du kan se en social media strategi som en investering i verksamhetsutveckling, utbildning, omvärldsbevakning och teambuildning. Låt mig förklara hur jag menar:

Continue Reading